+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

Diósd 1192/15 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatról

Új kép

 

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. augusztus 5-én megtartott  rendkívüli Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: Diósd 1192/15  hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatról

 

 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

270/2015. (VIII. 5.) diósdi öh.  Diósd 1192/15 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatról

 

Diósd Város Önkormányzat képviselő-testülete

 

  1. a Diósd 1192 / 15 hrsz. alatt felvett, 700 m2 alapterületű, természetben 2049 Diósd, Vitéz utca 1192 / 15. szám alatti telek Diósd Város Önkormányzat 213 / 700 arányú résztulajdonát Tóth Margit (2030 Érd, Ürmös u. 35) részére értékesíti,
  2. bruttó 2.800.000,- Ft, azaz bruttó kettőmillió-nyolcszázezer Ft összegű vételáron.
  3. Az adásvételi szerződés megkötésének és a kapcsolódó földhivatali eljárás lefolytatásának költségeit kérelmező viseli.
  4. Felkéri a Jegyzőt, hogy adásvétel lefolytatásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
  5. Felhatalmazza a Polgármester az adásvételi szerződés aláírására.

 

Felelős: Bogó László Polgármester,  Dr. Lovász László Jegyző

Határidő: szerződéskötésre 30 nap

 

Kmf.

 

 

Bogó László   sk.                                                                              Dr.  Lovász László sk.

polgármester                                                                                             jegyző

 

 

Kiadmány hiteléül:

2015. augusztus 6.

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény