+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár vezetői pályázatának eredményéről

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. december 17-én megtartott Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár vezetői pályázatának eredményéről

 

 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

446/2015. (XII.17.) diósdi öh. a Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár vezetői pályázatának eredményéről

 

Diósd Város Önkormányzat képviselő-testülete:

 

  1. A Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár vezetői pályázatát érvényesnek, de eredménytelennek nyilvánítja.
  2. Változatlan feltételekkel megbízza Madarász Arnoldot a Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár igazgató feladatainak ellátásával a pályázat eredményes lefolytatásáig, de legkésőbb 2016. szeptember 1. napjáig.
  3. Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a pályázati felhívás ismételt kiírása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

Felelős: Dr. Varga Edina mb. Jegyző

Határidő: Az új pályázat kiírására: 2016. június 30.

 

 

Bogó László s.k.                                                                              Dr. Varga Edina s.k.

polgármester                                                                                          mb.  jegyző

 

 

A kiadmány hiteléül:

2015. december 18

 

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény