+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

A volt TIGÁZ épületének elektronikus vagyonvédelmi rendszer kiépítéséről

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. december 17-én megtartott Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: A volt TIGÁZ épületének elektronikus vagyonvédelmi rendszer kiépítéséről

 

 

Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

445/2015. (XII. 17.) diósdi öh. A volt TIGÁZ épületének elektronikus vagyonvédelmi rendszer kiépítéséről

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

 

  1. Egyet ért a volt TIGÁZ épület elektronikus vagyonvédelmi rendszerének kiépítésével, az épület iskolává történő átépítés megkezdéséig.

 

  1. Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a legkedvezőbb árajánlatot Preguard Kft.-vel történő vállalkozói szerződés megkötésére bruttó 149.750.- Ft összegben.

 

Felelős: Polgármester, mb. jegyző

Határidő: azonnal

 

 

 

 

Bogó László s.k.                                                                              Dr. Varga Edina s.k.

polgármester                                                                                          mb.  jegyző

 

 

A kiadmány hiteléül:

2015. december 18.

 

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény