+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

Diósd város hulladékszállítás 2016 évi finanszírozásáról

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. december 17-én megtartott Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: Diósd város hulladékszállítás 2016 évi finanszírozásáról

 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

444/2015. (XII. 17.) diósdi öh. Diósd város hulladékszállítás 2016 évi finanszírozásáról

 

Diósd Város önkormányzata:

 

1. Diósd város önkormányzati testülete a 2016 évi költségvetésbe nem tudja betervezni az ÉTH előzetes tájékoztatása alapján a rá eső tagi támogatást.

2. Diósd város testülete felhatalmazza a polgármestert a meglévő szerződéssel ill. ezzel kapcsolatos egyeztetésekre.

3. Az egyeztetésekről a Polgármester folyamatos tájékoztatást ad a Pénzügyi Bizottságnak.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: 2016-január 15.

 

 

Bogó László s.k.                                                                              Dr. Varga Edina s.k.

polgármester                                                                                          mb.  jegyző

 

 

A kiadmány hiteléül:

2015. december 18.

 

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény