+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

Diósd város területén az adózás ellenőrzése

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. december 17-én megtartott Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: Diósd város területén  az  adózás ellenőrzése

 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

443/2015. (XII. 7.) diósdi öh. Diósd város területén  az  adózás ellenőrzése

 

Diósd Város Képviselő-testülete:

 

  1. Diósd város testülete egyetért az adózás ellenőrzésével.
  2. Felhatalmazza  a polgármestert, hogy a 4 felvázolt ellenőrzés ötvözve készítsen egy átfogó kombinációt a hatékony, de költségtakarékos adó ellenőrzésre.
  3. A testület egyetért azzal, hogy  a dolgozók plusz munkájáért egy különdíjazásban részesüljenek.
  4. A kialakítandó megoldásokról a Pénzügyi Bizottság bevonásával és annak javaslat alapján legyen kialakítva, és az 2016 évi költségvetésbe betervezve.

 

 

Felelős: Polgármester, Pénzügyi Bizottság

Határidő: január 31.

 

 

 

Bogó László s.k.                                                                              Dr. Varga Edina s.k.

polgármester                                                                                          mb.  jegyző

 

 

A kiadmány hiteléül:

2015. december 18

 

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény