+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

Diósd, Vadvirág utcai járdaépítésről

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. december 17-én megtartott Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: Diósd, Vadvirág utcai járdaépítésről

 

Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

441/2015. (XII. 7.) diósdi öh. a Diósd, Vadvirág utcai járdaépítésről

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

1)         A műszaki ellenőr javaslata alapján elfogadja, hogy a kivitelező a járda fennmaradó 121 m-es szakaszának építését 2016. tavaszán folytassa.

2)         A Vadvirág utca járdaépítésének kivitelezési határidejét a meglévő szerződés alapján 2016. április 30-ra módosítja.

3)         A járda építési eddigi költségeit ez év december 31-ig megfizeti a rendelkezésre álló hitelkeret terhére.

4)         Szükségesnek tarja a műszaki ellenőr javaslata alapján, hogy a további járda-szakasz építése előtt az érintett szakaszon a járda és a közterület vízelvezetését meg kell oldani. Ennek terveztetésére, a tervek alapján ajánlatok bekérésére utasítja a Polgármestert, mely a „B” program keretéből kerüljenek elszámolásra.

5)         Diósd város testülete a szükséges vízelvezetési munkák elvégzésére a beérkezett ajánlatok elbírálása után fedezetet biztosít a 2016. évi költségvetésben.

6)         A szerződés módosítására felhatalmazza a Polgármestert.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: szerződés módosítására 2015. december 31.

 

Bogó László s.k.                                                                              Dr. Varga Edina s.k.

polgármester                                                                                          mb.  jegyző

 

 

A kiadmány hiteléül:

2015. december 18.

 

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény