+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. december 17-én megtartott Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

 

 

Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

440/2015. (XII. 17.) diósdi öh. a 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

 

Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján az önkormányzat belső ellenőre által készített 2016. évi belső ellenőrzési tervet azzal, hogy ki kívánja egészíteni az első negyedévre tervezett ellenőrzéseket a 2015. évi költségvetési beszámoló és leltár ellenőrzésével, valamint a 2016. évi tervezés megalapozottságának vizsgálatával

 

 

Felelős: Dr. Varga Edina mb. jegyző

Határidő: azonnal

 

 

 

Bogó László s.k.                                                                              Dr. Varga Edina s.k.

polgármester                                                                                          mb.  jegyző

 

 

A kiadmány hiteléül:

2015. december 18.

 

 

Illés Józsefné

 

 

 

 

 

 

 

 

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény