+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

A Diósd 2987/3 Hrsz.-ú, kialakításra kerülő kivett út ingyenes tulajdonba vételéről

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. december 17-én megtartott Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

Tárgy: A Diósd  2987/3 Hrsz.-ú, kialakításra kerülő kivett út  ingyenes tulajdonba vételéről

 

Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

439/2015. (XII. 17.) diósdi öh. a Diósd  2987/3 Hrsz.-ú, kialakításra kerülő kivett út  ingyenes tulajdonba vételéről

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

 

  1. A Molnár István és Molnár Istvánné, 2049 Diósd, Gyár utca 102. szám alatti lakosok tulajdonát képező, folyamatban lévő telekmegosztási eljárás során kialakításra kerülő 2987/3  Hrsz alatt felvett, 188 m2 alapterületű kivett út megnevezésű ingatlant – út céljára –  ingyenesen tulajdonba veszi.
  2. Az ajándékozási szerződés megkötésének és a kapcsolódó földhivatali eljárás lefolytatásának  költségeit Diósd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.26.) számú rendeletében foglaltaknak megfelelően az önkormányzati egyéb dologi kiadások keret   terhére kívánja finanszírozni.
  3. Felhatalmazza a Polgármestert az ajándékozási szerződés aláírására.

 

Felelős: Bogó László  Polgármester, Dr. Varga  Edina Mb. Jegyző

Határidő: értesítés 8 napon belül, szerződéskötésre 30 nap

 

Bogó László s.k.                                                                              Dr. Varga Edina s.k.

polgármester                                                                                          mb.  jegyző

 

 

A kiadmány hiteléül:

2015. december 18.

 

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény