+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-17

A vállalkozó háziorvosok adókedvezménye

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. december 17-én megtartott Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: A vállalkozó háziorvosok adókedvezménye

 

Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

437/2015. (XII. 17.) diósdi öh. a vállalkozó háziorvosok adókedvezménye

 

Diósd Város Önkormányzat nevében:

 

1. Diósd Város testülete a kormány által adott adókedvezmény lehetőséggel élni kíván a háziorvosok számára.

2. A vállalkozó háziorvosok részére az adókedvezmény mértékét 100 %-ban állapítja meg.

            3. Diósd Város testülete a kedvezményt 2016-tól visszavonásig fenntartja.

4. Az iparűzési adó rendeletben a módosítást át kell vezetni.

4. Felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására.

 

 

 

 

Bogó László s.k.                                                                              Dr. Varga Edina s.k.

polgármester                                                                                          mb.  jegyző

 

 

A kiadmány hiteléül:

2015. december 18.

 

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény