+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

Diósd gazdasági (fejlesztési) programja

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. december 17-én megtartott Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

Tárgy: Diósd gazdasági (fejlesztési) programja

 

Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

436/2015. (XII. 7.) diósdi öh. a Diósd gazdasági (fejlesztési) programja

 

Diósd Város testülete:

 

  1. Diósd Város testülete szükségesnek tartja Diósd gazdasági – fejlesztési programjának megalkotását.
  2. A Gazdasági programot társadalmi vitára bocsájtja.
  3. Felkéri a Polgármestert, hogy a januári ülésig minél szélesebb körben vitassa meg a programot.
  4. Diósd Város testülete a gazdasági program elfogadása után szükségesnek tartja egy Integrált Településfejlesztési Stratégia kidolgozását.
  5. Felkéri a polgármestert az ITS kidolgozásával kapcsolatos előkészítő munkákra.

 

 

Felelős: Polgármester, Jegyző

Határidő: január 31.

 

 

 

Bogó László s.k.                                                                              Dr. Varga Edina s.k.

polgármester                                                                                          mb.  jegyző

 

 

A kiadmány hiteléül:

2015. december 18.

 

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény