+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

Kiegészítő biztosítás megkötéséről

Új kép

 

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. június 16-án megtartott  Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: Kiegészítő biztosítás megkötéséről

 

 

 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül alábbi határozatot hozta:

 

 

 

265/2015. (VII. 16.) diósdi öh.  Kiegészítő biztosítás megkötéséről

   

Diósd Város Önkormányzata az Generali Biztosítását kiegészítve közigazgatás jogkörében okozott károkozásért biztosítást kíván kötni 5.000.000 forintra évente.

 

Felelős: Polgármester, Jegyző

Határidő: azonnal

Kmf.

 

 

Bogó László                                                                                     Dr.  Lovász László sk.

polgármester                                                                                              jegyző

 

 

 

Kiadmány hiteléül:

2015. július 16.

 

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény