+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

Fekvőrendőr kialakításáról a Homokos és a Kavicsos utcában

 

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. december 17-én megtartott Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

Kihagyva a kihagyandók!

Tárgy: Fekvőrendőr kialakításáról a Homokos és a Kavicsos utcában

 

Képviselő-testület 8  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

435/2015. (XII. 17.) diósdi öh. a fekvőrendőr kialakításáról a Homokos és a Kavicsos utcában

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

 

  1. mint az út tulajdonosa hozzájárul fekvőrendőr kialakításáról a Homokos és a Kavicsos utcában,
  2. javasolja a Magyar Plastiroute Kft. árajánlatát;
  3. a fekvőrendőrök telepítésével javasolja megbízni A Diósdi Városgazda Nonprofit Kft.-t,
  4. a bukkanó táblákat és az azokhoz szükséges oszlopokat, rögzítő-bilincseket az Út-Őr Kkt-től javasolja megrendelni,
  5. a táblák telepítésével  a Városgazda Kft-t javasolja megbízni,
  6. a felmerülő költségeket a lakosok viselik,
  7. felkéri a Polgármesteri Hivatalt a szükséges lépések megtételére.

Felelős: Bogó László polgármester

Határidő: 2016. április 30.

 

 

 

Bogó László s.k.                                                                              Dr. Varga Edina s.k.

polgármester                                                                                          mb.  jegyző

 

 

A kiadmány hiteléül:

2015. december 18.

 

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény