+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

Diósd Város házszámrendezéséről

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. december 17-én megtartott Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: Diósd Város házszámrendezéséről

 

Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

434/2015. (XII. 17.) diósdi öh. a Diósd Város házszámrendezéséről

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezi a jegyzőt:

  1. a házszámrendezés előkészítésére és lebonyolítására;
  2. a végrehajtás költségeinek a Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetésében történő betervezésre;
  3. a Képviselő-testület munkafolyamatról történő rendszeres tájékoztatására.

 

Felelős: dr. Varga Edina mb. jegyző

Határidő: folyamatos, a 3. pont esetén minden negyedév első rendes testületi ülése

 

 

 

 

 

Bogó László s.k.                                                                              Dr. Varga Edina s.k.

polgármester                                                                                          mb.  jegyző

 

 

A kiadmány hiteléül:

2015. december 18.

 

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény