+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására vonatkozó közszolgáltatásról

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. december 17-én megtartott Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására vonatkozó közszolgáltatásról

 

Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

4332015. (XII.17.) diósdi öh. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására vonatkozó közszolgáltatásról

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

 

  1. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására vonatkozó közszolgáltatás ellátásával 2016. január hó 1. napjától az ÉTH Nonprofit Kft. bízza meg.
  2. A közszolgáltatás díját 2047 Ft/m3 + Áfa összegben határozza meg.
  3. Felhatalmazza a Polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására.
  4. Felkéri a mb. Jegyzőt, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról vonatkozó 27/2001. (XII. 29.) önkormányzati rendelet – módosítást a következő soros képviselő-testületi ülésre készítse el. 

 

Felelős : Bogó László polgármester, dr. Varga Edina mb. jegyző

Határidő: szerződéskötés 30 napon belül, rendelet- módosítás a 2016. januári soros képviselő-testületi ülésre

 

 

Bogó László s.k.                                                                              Dr. Varga Edina s.k.

polgármester                                                                                          mb.  jegyző

 

A kiadmány hiteléül:

2015. december 18.

 

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény