+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

Városgazda 2016 évi pénzügyi – feladat ellátási tervéről

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. december 17-én megtartott Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: Városgazda 2016 évi pénzügyi – feladat ellátási tervéről

 

 

Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

432/ 2015  ( XII. 17. ) öh   a Városgazda 2016 évi pénzügyi – feladat ellátási tervéről

 

 

Diósd Város Önkormányzat képviselő –testülete

 

Megismerte a Városgazda 2016. évi pénzügyi tervét – feladat-ellátási tervét és azt második olvasatként elfogadja, a pontosítások után a Képviselő-testület újra tárgyalja.

 

Felelős: Polgármester, Városgazda Kft.  ügyvezetője

Határidő: 2016. januári soros ülés

 

 

 

Bogó László s.k.                                                                              Dr. Varga Edina s.k.

polgármester                                                                                          mb.  jegyző

 

 

A kiadmány hiteléül:

2015. december 18.

 

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény