+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

Diósdi Városgazda Nonprofit Kft. gépbeszerzéséről

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. december 17-én megtartott Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: Diósdi Városgazda Nonprofit Kft. gépbeszerzéséről

 

 

Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

431/2015. (XII.17.)  diósdi öh. a Diósdi Városgazda Nonprofit Kft. gépbeszerzéséről

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

 

  1. egyetért azzal, hogy a Diósdi Városgazda Nonprofit Kft részére a hatékonyabb munkavégzés céljából gépek beszerzése szükséges.
  2. Felkéri a  Diósdi Városgazda Nonprofit Kft ügyvezetőjét és a Polgármestert, hogy a gépek fajtáját és darabszámát a szükségletek alapján állítsa össze.
  3. A beszerezendő gépek értékét összesen 3 millió Ft. összegben határozza meg, melyet a Diósdi Városgazda Nonprofit Kft költségvetésből kell fedezni.
  4. Felhatalmazza a Polgármestert a beszerzés lebonyolítására

 

Felelős: Polgármester

Határidő: április 30

 

 

 

Bogó László s.k.                                                                               Dr. Varga Edina s.k.

polgármester                                                                                          mb.  jegyző

 

 

A kiadmány hiteléül:

2015. december 1.

 

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény