+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

Diósdi Városgazda Nonprofit Kft. könyvvizsgálói szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. december 17-én megtartott Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: Diósdi Városgazda Nonprofit Kft. könyvvizsgálói szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

 

Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

430/2015. (XII. 17.) diósdi öh. a Diósdi Városgazda Nonprofit Kft. könyvvizsgálói szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

 

  1. A Diósdi Városgazda Nonprofit Kft. (2049 Diósd, Sashegyi utca 3. szám) és a  REXA-2 Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2045 Törökbálint, Meggyes u. 6., cégjegyzékszám: 13-09-079544, kamarai nyilvántartási száma: 001275, eljáró könyvvizsgáló: Szabóné Renácz Ágnes : lakhely: 2045 Törökbálint, Meggyes u. 6., anyja neve: Bődör Teréz, kamarai tagsági igazolványának száma: 005062) közötti, könyvvizsgálói tevékenység ellátására vonatkozó megbízási szerződés közös megegyezéssel, 2015. december hó 28 – i hatállyal történő megszüntetéséhez hozzájárul.
  2. Felhatalmazza a Diósdi Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a szerződést megszüntető okirat aláírására. 

 

Felelős: Polgármester, Jegyző

Határidő: 30 napon belül.

 

 

Bogó László s.k.                                                                              Dr. Varga Edina s.k.

polgármester                                                                                          mb.  jegyző

 

A kiadmány hiteléül:

2015. december 1.

 

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény