+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

Diósdi Városgazda Nonprofit Kft. saját tőkéjének megemeléséről

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. december 17-én megtartott Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: Diósdi Városgazda Nonprofit Kft. saját tőkéjének megemeléséről

 

 

Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

429/2015. (XII.17.) diósdi öh. a Diósdi Városgazda Nonprofit Kft. saját tőkéjének megemeléséről

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

 

  1. a 100 %-ban diósdi önkormányzati tulajdonban álló Diósdi Városgazda Nonprofit Kft. saját tőkéjét pótolni kívánja az alábbiak szerint:
  2. 3.000.000 Ft. összeg pótbefizetésével és 3.500.000 Ft összeget tárgyi eszközök felértékelésével. 
  3. Felhatalmazza a Polgármestert a  szükséges intézkedések megtételére.

 

Felelős: Polgármester, Jegyző

Határidő: 60 napon belül.

 

 

Bogó László s.k.                                                                              Dr. Varga Edina s.k.

polgármester                                                                                          mb.  jegyző

 

 

A kiadmány hiteléül:

2015. december 18.

 

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény