+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

Dió Óvoda 2014-2015 nevelési évi tevékenységéről szóló beszámolóról

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. december 17-én megtartott Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: Dió Óvoda 2014-2015 nevelési évi tevékenységéről szóló beszámolóról

 

 

Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

427/2015. (XII. 17.) diósdi öh. a Dió Óvoda 2014-2015 nevelési évi tevékenységéről szóló beszámolóról

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a Dió Óvoda 2014-2015. nevelési évről szóló beszámolót.

Felelős: Polgármester, Jegyző

Határidő: értesítésre 8 nap

 

 

 

Bogó László s.k.                                                                              Dr. Varga Edina s.k.

polgármester                                                                                          mb.  jegyző

 

 

A kiadmány hiteléül:

2015. december 18.

 

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény