+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

a Diósd 1192 / 15 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatról

Új kép

 

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. július 16-án megtartott  Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: Diósd  1192 / 15   hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatról

 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül alábbi határozatot hozta:

 

264/2015. (VI. 16.) diósdi öh. a  Diósd  1192 / 15   hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatról

 

Diósd Város Önkormányzat képviselő-testülete:

 

  1. a 213/ 700 arányú, résztulajdonában álló 1192 / 15  hrsz. alatt felvett, 700 m2 alapterületű, természetben 2049 Diósd, Vitéz utca 1192 / 15. szám alatti telket el kívánja adni,

 

  1.  felkéri a jegyzőt, hogy a hivatal kérjen be értékbecslést, ezt követően kerüljön vissza a Képviselő-testület elé.

 

Felelős: Polgármester, Jegyző

Határidő: azonnal

 

 

Kmf.

 

 

Bogó László                                                                                     Dr.  Lovász László sk.

polgármester                                                                                              jegyző

 

 

 

Kiadmány hiteléül:

2015. július 16.

 

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény