+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. december 17-én megtartott Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

 

 

Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

424/2015. (XII. 17.) diósdi öh. a két ülés közötti fontosabb eseményekről

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés - 2015. november 26-december 17- közötti fontosabb eseményekről szóló polgármesteri beszámolót megismerte és elfogadta.

 

 

 

 

 

Bogó László s.k.                                                                              Dr. Varga Edina s.k.

polgármester                                                                                          mb.  jegyző

 

 

A kiadmány hiteléül:

2015. december 18.

 

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény