+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-17

Diósd alatt lévő termálvíz hasznosításával kapcsolatban

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. december 7-én megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: Diósd alatt lévő termálvíz hasznosításával kapcsolatban

 

Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

422/2015. (XII. 7.) diósdi öh. Diósd alatt lévő termálvíz hasznosításával kapcsolatban

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

 

  1. Diósd alatti termálvízből adódó lehetőségeket fel kívánja tárni.
  2. Felkéri a hivatalt, hogy járjon utána a termálvízre vonatkozó moratórium fennállásának.
  3. Amennyiben nem áll moratórium alatt, megbízza a Csizmadia János és Nagy István diósdi lakosokat, hogy a Vízügyi Tudományos Kutatóintézet I. Hidrológiai Intézetének Felszín alatti vizek hidrológiai Osztálya által 1987-ben 7624/1/310 Gy. kutatási számon készített kutatási anyagával igazolt, Diósd Város alatt található termálvíz hasznosításával kapcsolatos előkészítő tárgyalásokat folytassanak hazai és külföldi  befektetőkkel.
  4. A tárgyalások eredményeiről folyamatosan tájékoztassák a Képviselő-testületet.
  5. Diósd Város Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetésben ezzel kapcsolatos tájékoztató ill. előkészítő anyagokra elkülönít egy összeget.

 

Felelős: Polgármester, Csizmadia János, Nagy István

Határidő: Folyamatos

 

Kmf.

 

Bogó László s.k.                                                                              Dr. Varga Edina s.k.

polgármester                                                                                          mb.  jegyző

 

 

A kiadmány hiteléül:

2015. december 8.

 

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény