+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

A biztosítási szerződések felmondása tárgyában

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. december 7-én megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: A biztosítási szerződések felmondása tárgyában

 

 

Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

420/2015. (XII. 7.) diósdi öh. a biztosítási szerződések felmondása tárgyában

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő Testülete:

 

  1. évfordulóra felmondja a Generali Biztosító által kezelt, 95660901007263800 kötvényszámon nyilvántartott védőnői felelősségbiztosítást továbbá a 95615001206111700 kötvényszámon nyilvántartott felelősségbiztosítást.
  2. Felhatalmazza a Polgármestert és a mb. jegyzőt, hogy a felmondással kapcsolatos szükséges intézkedéseket évfordulót megelőző 30 napon belül tegye meg.
  3. Felhatalmazza a Polgármestert és a mb. jegyzőt, hogy 2016 január hóban készítse elő az alkuszi versenyeztetést akként, hogy a januári rendes ülésen tudjon dönteni a Képviselő- testület mind a biztosításközvetítő, mind pedig az Önkormányzat biztosításait kezelő biztosító személyében.

 

Felelős: Bogó László polgármester, dr. Varga Edina mb. jegyző

Határidő: folyamatosan

 

Kmf.

 

 

Bogó László s.k.                                                                              Dr. Varga Edina s.k.

polgármester                                                                                          mb.  jegyző

 

 

A kiadmány hiteléül:

2015. december 8.

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény