+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-17

Napirendi pontok

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. december 7-én megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: Napirendi  pontok

 

Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

419/2015. (XII. 7.) diósdi öh. a napirendi pontokról

 

Tárgyalandó téma:

  1. A biztosítási szerződések felmondása tárgyában

(írásban)

Előterjesztő: Polgármester

Meghívott: -

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes

 

  1. Kialakításra kerülő Diósd 3844 hrsz alatti ingatlan ingyenes tulajdonba vételéről

 (írásban)

Előterjesztő: Polgármester

Meghívott: -

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes

 

  1. Diósd alatt lévő termálvíz hasznosításával kapcsolatban

(írásban)

Előterjesztő: Polgármester

Meghívott: -

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes

 

 

Bogó László s.k.                                                                              Dr. Varga Edina s.k.

polgármester                                                                                          mb.  jegyző

 

A kiadmány hiteléül:

2015. december 8.

 

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény