+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

Diósd 1380/20 és 1380/90 hrsz-ú ingatlanok értékesítése tárgyában

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. december 7-én megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: Diósd 1380/20 és 1380/90 hrsz-ú ingatlanok értékesítése tárgyában

 

 

 

 

 

Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

418/2015. (XII. 7.) diósdi öh. a Diósd 1380/20 és 1380/90 hrsz-ú ingatlanok értékesítése tárgyában

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő Testülete:

 

  1. Nem kívánja eladni a Diósd1380/20 és 1380/90   hrszú ingatlanokat.
  2. Felhatalmazza a Polgármestert és a mb. jegyzőt, hogy az érintetteket 8 napon belül értesítse.

 

Felelős: Bogó László polgármester, dr. Varga Edina mb. jegyző

Határidő: 8 napon belül

 

 

 

 

 

Bogó László s.k.                                                                              Dr. Varga Edina s.k.

polgármester                                                                                          mb.  jegyző

 

 

A kiadmány hiteléül:

2015. december 8.

 

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény