+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-17

Diósd Város Önkormányzata ingyenes havilapjának szerkesztésére, kiadására vonatkozó feladatok ellátására négy éves időtartamra tárgyú közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevő kiválasztása

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. december 7-én megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: Diósd Város Önkormányzata ingyenes havilapjának szerkesztésére, kiadására vonatkozó feladatok ellátására négy éves időtartamra tárgyú közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevő kiválasztása

 

Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat ás tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

417/2015. (XII. 7.) diósdi öh. Diósd Város Önkormányzata ingyenes havilapjának szerkesztésére, kiadására vonatkozó feladatok ellátására négy éves időtartamra tárgyú közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevő kiválasztása

 

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 

  1. A legkedvezőbb ajánlatot tevő Média InnoSenza Kft.-t választja ki a közbeszerzési eljárás nyertesének nettó 520.000 Ft/hó összegben.
  2. Felkéri a Városgazda Nonprofit Kft.-t a szerződés megkötésére 4 éves időtartamra.

 

Felelős: Városgazda Nonprofit Kff. ügyvezető igazgató

Határidő: 2015. december 8.

 

Kmf.

 

 

Bogó László s.k.                                                                              Dr. Varga Edina s.k.

polgármester                                                                                          mb.  jegyző

 

 

A kiadmány hiteléül:

2015. december 8.

 

 

Illés Józsefné

 

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény