+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

Ipar u. kivitelezése Kőbánya Vis maior pályázat közbeszerzése

Új kép

 

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. július 16-án megtartott  Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: Ipar u. kivitelezése Kőbánya Vis maior pályázat közbeszerzése

 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül alábbi határozatot hozta:

 

263/2015. (VII. 16.) diósdi öh.  Ipar u. kivitelezése, Kőbánya Vis maior pályázat közbeszerzése

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete :

 

1.  Kivitelezési szerződés keretében az „Ipar utca forgalmi csomópont kialakítása I. ütem” és Kivitelezési szerződés keretében az „Ipar utcai útépítés II. ütem a Vadrózsa utca és az I. ütemben készülő csomópont által határolt szakaszon, és III.ütem Diósd Ipar és Lakatos utcák szilárd útburkolat építése ” - tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) harmadik rész 122.§ (7) bekezdés a) pontja szerint közbeszerzési eljárások megindítására előkészített ajánlattételi felhívásokkal egyetért és hozzájárul azoknak az RVI Magyarország Kft. (székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 179.) által az alábbi ajánlattevők részére történő megküldéséhez. Az ajánlattevők piackutatás alapján kerültek kiválasztásra, mivel alkalmasak a szerződés teljesítésére. A III .ütem megvalósítása tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2011.évi CVIII .törvény (Kbt.) 40.§ (3) bekezdése alapján feltételes közbeszerzési eljárást folytasson le.

2.     A 462. és a 463. hrsz. szám alatti Kőbánya közbeszerzési és kivitelezési eljárásának lefolytatása.

Felelős: Polgármester

Határidő: folyamatos- kiírás szerint

 

Kmf.

 

 

Bogó László                                                                                     Dr.  Lovász László sk.

polgármester                                                                                              jegyző

 

 

 

Kiadmány hiteléül:

2015. július 16.

 

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény