+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-17

Diósd Város Településrendezési eszközei felülvizsgálatával kapcsolatban, a Diósd, Tündér utca és Teréz utca közötti., több telket érintő út szabályozás törlésére vonatkozó korábban hozott településfejlesztési szándék megerősítésére

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. december 7-én megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: Diósd Város Településrendezési eszközei felülvizsgálatával kapcsolatban, a Diósd, Tündér utca és Teréz utca közötti., több telket érintő út szabályozás törlésére vonatkozó korábban hozott településfejlesztési szándék megerősítésére

 

 

Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

415/2015. (XII. 7.) diósdi öh. Diósd Város Településrendezési eszközei felülvizsgálatával kapcsolatban, a Diósd, Tündér utca és Teréz utca közötti., több telket érintő út szabályozás törlésére vonatkozó korábban hozott településfejlesztési szándék megerősítésére

 

 

Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (továbbiakban: Mötv.) biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a többször módosított, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 6. § (1) bekezdésében a településfejlesztési és településrendezési feladatairól szóló kötelezettségeit és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) előírásait, az alábbi határozatot hozza:

 

  1. Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete megerősíti korábbi településfejlesztési döntését, amivel törli a településrendezési tervekből a Tündér utca és a Teréz utca között húzódó, az 531., 564. és 566. hrsz.-ú ingatlanok egy-egy sávjának igénybevételével tervezett 8,0 méter széles utcát.

 

 

 

 

 

  1. Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy jelen döntéséről a korábbi szabályozással érintett tulajdonosokat értesítse.

 

 

Kmf.

 

 

 

Bogó László s.k.                                                                              Dr. Varga Edina s.k.

polgármester                                                                                          mb.  jegyző

 

 

A kiadmány hiteléül:

2015. december 8.

 

 

Illés Józsefné

 

 

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény