+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

A Polgármesteri Hivatal és a Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi költségvetésében a kiemelt előirányzati sorok közötti átcsoportosításáról

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. december 7-én megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: A Polgármesteri Hivatal és a Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi költségvetésében a kiemelt előirányzati sorok közötti átcsoportosításáról

 

 

 

 

 

Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

414/2015. (XII. 7.) diósdi öh. a Polgármesteri Hivatal és a Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi költségvetésében a kiemelt előirányzati sorok közötti átcsoportosításáról

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az alábbi kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat:

 

  • Az Önkormányzat

K1 Személyi juttatások                                                   + 11.300.- eFt

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó         +      500.- eFt

K5 Egyéb működési célú kiadások (K512 Tartalékok)  - 21.224.- eFt

K4 Ellátottak pénzbeli juttatása                                     -   7.651.- eFt

K915 Finanszírozási kiadások                                        -  17.075.- eFt

 

  • A Polgármesteri Hivatal

K1 Személyi juttatások                                                   + 13.500.- eFt

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó         +   3.575.- eFt

B816 Finanszírozási bevételek                                       +  17.075.- eFt

 

  • A Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár 

K1 Személyi juttatások                                                   + 215.- eFt

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó         + 180.- eFt

K6 Beruházások                                                             -  395.- eFt

 

 

Felelős: Bogó László Polgármester, dr. Varga Edina mb. jegyző

Határidő: 5 napon belül

 

 

 

 

Bogó László s.k.                                                                              Dr. Varga Edina s.k.

polgármester                                                                                          mb.  jegyző

 

 

A kiadmány hiteléül:

2015. december 8.

 

 

Illés Józsefné

 

 

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény