+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság tagjának változásáról

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. november 26-án megtartott Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság tagjának változásáról

 

 

 

 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

412/2015. (XI.26.) diósdi öh. az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság tagjának változásáról

 

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

 

  1. Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság  tagjának 2016. január hó 1. napjától Rónyai Gábor képviselő helyett Novákovics Ferenc képviselőt választja meg.
  2. Felkéri a Jegyzőt, hogy a Képviselő- testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2009. (V. 25.) számú önkormányzati rendelet 2. számú függelékében a jelen határozatban rögzített változásokat vezesse át.

 

Felelős:  dr Varga Edina mb. jegyző

Határidő: 8 napon belül

 

 

Bogó László s.k.                                                                              Dr. Varga Edina s.k.

polgármester                                                                                          mb.  jegyző

 

 

A kiadmány hiteléül:

2015. november 27.

 

 

Illés Józsefné

 

 

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény