+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

A Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság elnökének és tagjának változásáról

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. november 26-án megtartott Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: A  Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság  elnökének és tagjának változásáról

 

 

 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

410/2015. (XI.26.) diósdi öh. a  Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság  elnökének és tagjának változásáról

 

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

 

  1. a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság elnökének 2016. január hó 1. napjától Rónyai Gábor képviselő helyett Novákovics Ferenc képviselőt, tagjának Bárdyné dr Schneider Sarolta képviselő asszonyt választja meg.
  2. Felkéri a Jegyzőt, hogy a Képviselő- testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2009. (V. 25.) számú önkormányzati rendelet 2. számú függelékében a jelen határozatban rögzített változásokat vezesse át.

 

Felelős:  dr Varga Edina mb. jegyző

Határidő: 8 napon belül

 

Bogó László s.k.                                                                              Dr. Varga Edina s.k.

polgármester                                                                                          mb.  jegyző

 

A kiadmány hiteléül:

2015. november 27.

 

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény