+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

Alpolgármester illetményének meghatározásáról

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. november 26-án megtartott Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: Alpolgármester illetményének meghatározásáról

 

 

 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

409/2015. (XI. 26.) diósdi öh. Alpolgármester illetményének meghatározásáról

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

 

  1. A társadalmi megbizatású alpolgármester havi illetményét a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 80. § (2) bek. alapján 201.960.-Ft.-ban, költségtérítését 30.294.-Ft.-ban állapítja meg.
  2. Felkéri a mb. jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.          

 

 

Felelős: mb jegyző

Határidő: azonnal

 

 

 

Bogó László s.k.                                                                              Dr. Varga Edina s.k.

polgármester                                                                                          mb.  jegyző

 

 

A kiadmány hiteléül:

2015. november 27.

 

 

Illés Józsefné

 

 

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény