+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

Új alpolgármester megválasztásáról

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. november 26-án megtartott Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: Új alpolgármester megválasztásáról

 

 

 

Képviselő-testület titkos szavazással 6 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

408/2015. (XI. 26.) diósdi öh. új alpolgármester megválasztásáról

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete Rónyai Gábor. képviselőt 2016. január 1-től megválasztja Diósd Város társadalmi megbízású alpolgármesterének.

 

 

Felelős: mb jegyző

Határidő: azonnal

 

 

 

 

 

Bogó László s.k.                                                                              Dr. Varga Edina s.k.

polgármester                                                                                          mb.  jegyző

 

 

A kiadmány hiteléül:

2015. november 27.

 

 

Illés Józsefné

 

 

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. november 26-án megtartott Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: Új alpolgármester megválasztásáról

 

 

 

Képviselő-testület titkos szavazással 6 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

408/2015. (XI. 26.) diósdi öh. új alpolgármester megválasztásáról

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete Rónyai Gábor. képviselőt 2016. január 1-től megválasztja Diósd Város társadalmi megbízású alpolgármesterének.

 

 

Felelős: mb jegyző

Határidő: azonnal

 

 

 

 

 

Bogó László s.k.                                                                              Dr. Varga Edina s.k.

polgármester                                                                                          mb.  jegyző

 

 

A kiadmány hiteléül:

2015. november 27.

 

 

Illés Józsefné

 

 

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény