+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

Alpolgármester visszahívásáról

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. november 26-án megtartott Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: Alpolgármester visszahívásáról

 

 

 

Képviselő-testület titkos szavazással 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

407/2015. (XI. 26.) diósdi öh. Alpolgármester visszahívásáról

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bárdyné Dr. Schneider Sarolta alpolgármestert tisztségéből visszahívja 2015. december 31-i hatállyal, a mb. jegyző tegye meg a szükséges intézkedéseket.

 

Felelős: Polgármester, mb. jegyző

Határidő. 2015. december 31.

 

 

 

 

 

Bogó László s.k.                                                                              Dr. Varga Edina s.k.

polgármester                                                                                          mb.  jegyző

 

 

A kiadmány hiteléül:

2015. november 27.

 

 

Illés Józsefné

 

 

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény