+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

Viharkár Vis Maior pályázat beadásáról

Új kép

 

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. július 16-án megtartott  Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: Viharkár Vis Maior pályázat beadásáról

 

 

 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül alábbi határozatot hozta:

 

262/2015. (VII. 16.) diósdi öh a Viharkár Vis Maior pályázat beadásáról

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

 

  1.  vis maior támogatás címen pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstárhoz.
  2. A káresemény megnevezése: A 2015. július 8-i viharkárok.
  3. A káresemény helye: Diósd Város több utcája, vízelvezető árka, önkormányzati épületek.
  4. Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a pályázati adatlap aláírására.

 

 

Felelős: Polgármester, Jegyző

Határidő: azonnal

 

Kmf.

 

 

Bogó László                                                                                     Dr.  Lovász László sk.

polgármester                                                                                              jegyző

 

 

Kiadmány hiteléül:

2015. július 16.

 

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény