+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-17

A 2016. évi testvérvárosi és partnertelepülési programokról

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. november 26-án megtartott Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: A  2016. évi  testvérvárosi és partnertelepülési programokról

 

Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

404/2015 ( XI.26 .) diósdi öh.  a  2016. évi  testvérvárosi és partnertelepülési programokról

Diósd Város Önkormányzat képviselő – testülete:

  1. A Diósdi testvérvárosi és partnertelepülési kapcsolatokat továbbra is fenn kívánja tartani.
  2.  A 2016 évi testvérvárosi és partnertelepülési programokra vonatkozó, jelen határozat mellékletét képező tervet elfogadja.
  3. Felkéri a Hivatalt, hogy a 2016 évi költségvetésben erre a célra 5.460.000 Ft.  keretösszeg kerüljön betervezésre
  4. Felkéri a Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Kooordináló Bizottságot, hogy a tervezett programokat szervezze meg és kísérje figyelemmel, hogy a tervezett költségek ne kerüljenek túllépésre.

 

Felelős: Polgármester, A Partnertelepülési Kapcsolatokat Koordináló Bizottság elnöke,

Határidő: Folyamatos

 

Bogó László s.k.                                                                              Dr. Varga Edina s.k.

polgármester                                                                                          mb.  jegyző

 

 

A kiadmány hiteléül:

2015. november 27.

 

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény