+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

Léda utca 7. sz. alatti ingatlan kapubejáratának helyreállítási költségeiről

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. november 26-án megtartott Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: Léda utca 7. sz. alatti ingatlan kapubejáratának helyreállítási költségeiről

 

 

 

Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

403/2015. (XI.26) diósdi öh. a Diósd, Léda utca 7. sz. alatti ingatlan kapubejáratának helyreállítási költségeiről

 

Diósd Város Önkormányzat képviselő – testülete:

 

  1. Egyetért a  Diósd,  Léda utcai útépítésből adódó helyreállításával az út nyomvonalának megváltozása miatt.
  2. Megbízza a legjobb ajánlatot adó  Pro Construció ’91 Kft-t a munkálatok ellátásával 190.000,- Ft + Áfa összegű vállalkozási díj ellenében.
  3. Felhatalmazza a Településüzemeltetési csoportot a döntések végrehajtására, és a kivitelezés koordinálására.
  4. Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.

 

Felelős: Településüzemeltetési Iroda

Határidő: azonnal

 

 

 

Bogó László s.k.                                                                              Dr. Varga Edina s.k.

polgármester                                                                                          mb.  jegyző

 

A kiadmány hiteléül:

2015. november 27.

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény