+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

Diósd, Léda utca 5.szám alatti ingatlan kapubejárata helyreállítási munkálatainak költségeiről

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. november 26-án megtartott Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: Diósd, Léda utca 5.szám alatti ingatlan kapubejárata helyreállítási munkálatainak költségeiről

 

 

Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

402/2015. (XI.26) diósdi öh. a Diósd, Léda utca 5. szám alatti ingatlan kapubejárata helyreállítási munkálatainak költségeiről

 

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

 

1.  A Diósd, Léda utca 5 számú ház előtti kapubejárat helyreállítási költségét  a tulajdonosnak megtéríti, azaz 160.380.- Ft-ot.

2. Felkéri a Pénzügyi Irodavezetőt, gondoskodjon az fenti összeg átutalásáról.

 

 

Felelős: Pénzügyi Irodavezető

Határidő: azonnal

 

 

Bogó László s.k.                                                                              Dr. Varga Edina s.k.

polgármester                                                                                          mb.  jegyző

 

 

A kiadmány hiteléül:

2015. november 27.

 

 

Illés Józsefné

 

 

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény