+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

Diósdi Városgazda Kft. 2016 évi pénzügyi – feladat ellátási tervéről

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. november 26-án megtartott Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: a Diósdi Városgazda Kft. 2016 évi pénzügyi – feladat ellátási tervéről

 

 

 

Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

401/2015  ( XI. 26 ) öh   a Diósdi Városgazda Kft.  2016 évi pénzügyi – feladat ellátási tervéről

 

 

Diósd Város Önkormányzat képviselő –testülete:

 

1., Megismerte a Diósdi Városgazda Kft.  2016 évi pénzügyi tervét, melyet első olvasatként elfogad.

2., A Testület javasolja a felmerült vélemények és javaslatok beépítését, kiegészítését és változtatását az anyagban.

3. Felkéri a Városgazda Kft. ügyvezetőjét, hogy az átdolgozott anyagot  a decemberi soros testületi ülésre terjessze be újra.

 

felelős:  Polgármester, Diósdi  Városgazda Kft.   ügyvezetője

Határidő: december 22.

 

 

 

Bogó László s.k.                                                                              Dr. Varga Edina s.k.

polgármester                                                                                          mb.  jegyző

 

A kiadmány hiteléül:

2015. november 27.

 

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény