+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

Diósd Város intézményeinek fűtéskorszerűsítéséről

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. november 26-án megtartott Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Kihagyva a kihagyandók!

Tárgy: Diósd Város intézményeinek fűtéskorszerűsítéséről

 

Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

400/2015. (XI. 26.) diósdi öh. Diósd Város intézményeinek fűtéskorszerűsítéséről

 

Diósd Város  Önkormányzat Képviselő –testülete

 

Diósd Város intézmények fűtéskorszerűsítése érdekében a geotermikus energiával való fűtés kiváltást támogatja.
A Képviselő-testület a fűtéskorszerűsítés előkészítésével kapcsolatosan közbeszerzést ír ki.
Megbízza a szükséges összes intézkedés megtételével, a közbeszerzés lebonyolításával az az RVI Kft. A közbeszerzés terjedjen ki az Eötvös József Német Nemzetiségi Általános Iskola mind két épületére a tervezéstől a kivitelezésig, úgy, hogy a nyertes pályázó előfinanszírozza a beruházást, s azt az önkormányzat 5-10 év alatt fizesse vissza jelenlegi kiadásoktól minimum 10%-15%al alacsonyabb értékben.

A TIGÁZ irodaház kivitelezési és beruházási közbeszerzésénél a elkészülő terveket vegye alapul, s azok alapján kérjen be ajánlatot.

A TIGÁZ irodaépületére bekért ajánlatok közül a New Generation Technológies Rendszerfejlesztő és Szolgáltató Kft. cég tervezési ajánlatát fogadja el 2.175.000 Ft + ÁFA értékben. A terveket a jelenlegi tervező irodával össze kell hangolni és a meglévő lehetőségekbe beépíteni.
A tervezői költségeket intézményfejlesztési hitel keretéből kívánja a testület fedezni.
Felhatalmazza a Polgármestert a tervezői szerződés aláírására, a közbeszerzés megindítására.

 

 Felelős: Polgármester

Határidő: folyamatos

 

Bogó László s.k.                                                                              Dr. Varga Edina s.k.

polgármester                                                                                          mb.  jegyző

 

A kiadmány hiteléül:

2015. november 27.

 

 

Illés Józsefné

 

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény