+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-17

A közvilágítás bővítéséről

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. november 26-án megtartott Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: A közvilágítás bővítéséről

 

 

 

Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

399/2015. (XI. 26.) diósdi öh. a közvilágítás bővítéséről

 

Diósd  Város  Önkormányzat Képviselő –testülete

     

1., A közvilágítás bővítésnek tervei közül a következők megvalósítását javasolja:

 

      - 3. javaslat alapján a 24 lámpatest felszerelését 2.039.360 Ft + ÁFA áron.

       -   5B javaslatból 18 db kandeláber és  Solar lámpatest létesítését 4.968.000 Ft + ÁFA áron

 

2., A beruházás költségét a EC-Energie cég tartozásából 4. 409.500,- Ft + Áfa és az önkormányzat költségvetéséből bruttó 2.597.860  Ft összeggel kívánja finanszírozni.

 

3. A önkormányzati részt a költségvetés tartalékából kívánja finanszírozni.

 

4., Felhatalmazza a  Polgármestert a szerződés aláírására.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

 

 

Bogó László s.k.                                                                              Dr. Varga Edina s.k.

polgármester                                                                                          mb.  jegyző

 

A kiadmány hiteléül:

2015. november 27.

 

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény