+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

A közvilágítási szerződésekkel kapcsolatos döntésekről

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. november 26-án megtartott Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: A közvilágítási szerződésekkel kapcsolatos döntésekről

 

 

 

Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

398/2015. (XI. 26.) diósdi öh. a közvilágítási szerződésekkel kapcsolatos döntésekről

 

Diósd  Város  Önkormányzat Képviselő –testülete :

 

 

1., Elfogadja és tudomásul veszi a z EC Multienergie KF kérését, miszerint átalakult és az új neve EC- Energie Investment KFt lett.

 

 2. A névváltoztatás elismerése mellett a felek kijelentik, hogy az egymás közötti szerződések kötelezettségei az új céggel szemben teljes egészében érvényesíthetőek.

 

3., A testület felhatalmazza a Polgármestert a névváltoztatást fogadja el.

 

 

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

 

 

Bogó László s.k.                                                                              Dr. Varga Edina s.k.

polgármester                                                                                          mb.  jegyző

 

 

A kiadmány hiteléül:

2015. november 27.

 

 

Illés Józsefné

 

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény