+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

Diósd, Vadvirág utcai járdaépítésről

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. november 26-án megtartott Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: Diósd, Vadvirág utcai járdaépítésről

 

 

Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

397/ 2015. (XI.26.) diósdi öh. a Diósd, Vadvirág utcai járdaépítésről

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

  1. A műszaki ellenőr javaslata alapján elfogadja, hogy a járda szegélyét még 252 fm-el építse ki a kivitelező.
  2. Szükségesnek tarja, hogy a műszaki ellenőr javaslata alapján, hogy  23 méter hosszan korlát legyen a járda és az árok között.
  3. A járda és az árok-út között, ahol lehet élő sövény kerüljön tavasszal kiültetésre. A járda nyomvonalában szükségessé vált fák és bokrok pótlását is tavasszal végezzék el.
  4. Diósd város testülete a szükséges munkák kiegészítésére 1.297.559 Ft + Áfa összeget  biztosít a költségvetés terhére.
  5. A költségvetés 2016 évi tervezésénél tervezze be a Vadvirág utcai sövénytelepítést, fásítást és bokrok ültetését.
  6. A szerződés módosítására felhatalmazza a Polgármestert.

Felelős: Polgármester

határidő: folyamatos

 

 

Bogó László s.k.                                                                              Dr. Varga Edina s.k.

polgármester                                                                                          mb.  jegyző

 

 

A kiadmány hiteléül:

2015. november 27.

 

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény