+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

Diósd területén található önkormányzati ingatlanok bekötésének víziközmű-fejlesztési hozzájárulás alóli mentességéről

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. november 26-án megtartott Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: Diósd területén található önkormányzati ingatlanok bekötésének víziközmű-fejlesztési hozzájárulás alóli mentességéről

 

 

 

 

Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

396/2015. (XI. 26.) disódi öh. Diósd területén található önkormányzati ingatlanok bekötésének víziközmű-fejlesztési hozzájárulás alóli mentességéről

 

  1. Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy 58/2013. (II.27) Kormányrendelet 90. § (2) bekezdés értelmében a tulajdonában álló ingatlanok után víziközmű-fejlesztési hozzájárulás–fizetési kötelezettsége nem áll fenn.
  2. Felkéri a Polgármestert, hogy Diósd Város Víziközmű-társulatát értesítse.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: 30nap

 

 

 

 

 

Bogó László s.k.                                                                              Dr. Varga Edina s.k.

polgármester                                                                                          mb.  jegyző

 

 

A kiadmány hiteléül:

2015. november 27.

 

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény