+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

Az érdi szennyvíztisztító telep és a kapcsolódó csatornahálózat üzemeltetésére kötött koncessziós szerződés módosítására

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. november 26-án megtartott Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: Az érdi szennyvíztisztító telep és a kapcsolódó csatornahálózat üzemeltetésére kötött koncessziós szerződés módosítására

 

 

Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

395/2015. (XI. 26.) diósdi öh. az érdi szennyvíztisztító telep és a kapcsolódó csatornahálózat üzemeltetésére kötött koncessziós szerződés módosítására

 

Diósd  Város  Önkormányzat Képviselő –testülete:

 

  1. Hozzájárul a 2011. december 30-án Érd Megyei Jogú Város, Diósd Város, Tárnok Nagyközség Önkormányzatai valamint az Érd és Térsége Csatorna-Szolgáltató Kozorcium tagjai (Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., Veolia Víz Zrt. és az Érd és Térsége Viziközmű Kft.) által aláírt Koncessziós Szerződésnek a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal történő módosításához.

 

2. Felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

 

 

Felelős: Bogó László polgármester

Határidő: 30 nap a határozat továbbítására

 

 

Bogó László s.k.                                                                              Dr. Varga Edina s.k.

polgármester                                                                                          mb.  jegyző

 

 

A kiadmány hiteléül:

2015. november 27.

 

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény