+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-17

Gyalogátkelőhelyek tervezéséről és gyalogos közlekedés-biztonsági intézkedésekről

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. november 26-án megtartott Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: Gyalogátkelőhelyek tervezéséről és gyalogos közlekedés-biztonsági intézkedésekről

 

 

 

 

Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

394/2015. (XI. 26.) diósdi öh. gyalogátkelőhelyek tervezéséről és gyalogos közlekedés-biztonsági intézkedésekről

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

  1. támogatja az általános iskolák megközelítésére gyalogátkelőhelyek megtervezését és engedélyeztetését
  2. támogatja egy-egy paplan típusú sebességcsökkentő borda megtervezését és engedélyeztetését a Kossuth Lajos utcai katolikus templom bejáratánál valamint a Gárdonyi G. u.14.sz előtti általános iskola épülete elé, gyalogátkelő tervezetését, illetve a Kisiskola Petőfi Sándor utca felől gyalogátkelők megtervezését és engedélyezését.
  3. A kocsis utcai parkoló-rész áttervezését kiegészíti azzal, hogy a parkoló előtt lassító bordák tervezését is megrendeli.
  4. felkéri a polgármestert és a jegyzőt vállalkozási szerződés megkötésére a Nagy és Társa Mérnökiroda Bt-vel 1.250.000 Ft + áfa összegben.

 

 

Felelős: Polgármester, Jegyző

Határidő: december 18.

 

Bogó László s.k.                                                                              Dr. Varga Edina s.k.

polgármester                                                                                          mb.  jegyző

 

A kiadmány hiteléül:

2015. november 27.

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény