+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

Regionális Vállalkozói Klub támogatásával kapcsolatos együttműködési megállapodások tárgyában

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. november 26-án megtartott Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: Regionális Vállalkozói Klub támogatásával kapcsolatos együttműködési megállapodások tárgyában

 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

393/2015. (XI.26.) diósdi öh. a Regionális Vállalkozói Klub támogatásával kapcsolatos együttműködési megállapodások tárgyában

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő Testülete:

 

  1. támogatja a Regionális Vállalkozói Klubbal kapcsolatos együttműködési megállapodások megkötését a környező települések önkormányzataival továbbá ipartestületekkel és egyéb országos vagy regionális szakmai fórumokkal.
  2. Felhatalmazza a Polgármestert és a mb. jegyzőt, hogy az együttműködési megállapodásokat kösse meg továbbá a szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

Felelős: Bogó László polgármester, dr. Varga Edina mb. jegyző

Határidő: folyamatosan

 

 

Bogó László s.k.                                                                              Dr. Varga Edina s.k.

polgármester                                                                                          mb.  jegyző

 

 

A kiadmány hiteléül:

2015. november 27.

 

Illés Józsefné

 

 

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény