+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

A lakás és helységbérleti díjak felülvizsgálatáról

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. november 26-án megtartott Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: A lakás és helységbérleti díjak felülvizsgálatáról 

 

 

 

Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

392/2015. (XI.26) diósdi öh. a lakás és helységbérleti díjak felülvizsgálatáról 

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

 

  1. A 2016. évi bérleti díjakat az alábbiak szerint határozza meg:

 

 

Ingatlan

bérelt helyiség

bérleti díj mértéke

(bruttó)

Eötvös József Német Nemzetiségi Általános Iskola (2049 Diósd, Gárdonyi Géza utca 9. és 12-14.)

Tornacsarnok

6000 Ft /óra

 

Tanterem

2000 Ft / óra

 

Szakkör, tanfolyam

ingyenes

Egészségház (2049 Diósd,Kossuth Lajos utca 24. szám)

Rendelők

2100 Ft / óra

Tájház  (2049 Diósd, Béla utca 4 szám)

Tájház

4100 Ft /óra

Kék Géza Művelődési Művelődési Ház ( 2049 Diósd, Szent István tér 5.)

Kisterem

2100 Ft /óra

 

Nagyterem

3000 Ft / óra

Diósdi Sportközpont ( 2049 Diósd, Kocsis utca)

Klubhelység

2500 Ft /óra

Polgármesteri Hivatal (2049 Diósd, Szent István tér 1. szám)

Díszterem

9450 Ft /óra

Dió Óvoda (2049 Diósd Kocsis utca)

Aula

10 000 Ft /óra

 

18 m2 terem

2000 Ft /óra

 

30,36 m2 terem

4000 Ft /óra

Pincék

 

150 Ft / m2 / hónap

Pincék környéki terület

max. 50 m2-ig

1.000 Ft/hó

Gombapincék

 

70 Ft / m2 /hónap

2614/2 Hrsz, 2049 Diósd, Petőfi S. u. 40, volt Tigáz irodaház oldalsó,  L-alakú része

 

200 Ft /m2 /hónap

 

  1. Felkéri a Jegyzőt, hogy a lakások és helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről szóló 4/2009. (III. 27.) önkormányzati rendelet jelen határozatban foglaltaknak megfelelő módosítását készítse elő. 

 

 

Felelős: Bogó László polgármester, Dr. Varga Edina mb jegyző

Határidő: rendeletmódosítás a decemberi soros ülésen

 

 

 

 

 

Bogó László s.k.                                                                              Dr. Varga Edina s.k.

polgármester                                                                                          mb.  jegyző

 

 

A kiadmány hiteléül:

2015. november 27.

 

 

Illés Józsefné

 

 

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény