+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

Az idősek gyógytornájának támogatásáról

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. november 26-án megtartott Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: Az idősek gyógytornájának támogatásáról

 

 

 

Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

391/2015 (XI.26.)  diósdi öh az idősek gyógytornájának támogatásáról

 

Diósd  Város  Önkormányzat Képviselő-testülete:

 

  1. Támogatja a diósdi idősek gyógytorna foglalkozását, heti két alkalommal (szerdán 9-12, pénteken 10-12 időtartamban) a Kék Géza Művelődési Ház nagytermének ingyenes biztosításával, valamint
  2. javasolja a megbízási szerződés megkötését 2016. január hó 1. napjától  a Meditorg Eü.-i Bt-vel 1 év időtartamra 12.000,- Ft / hét  összegű megbízási díj ellenében.
  3. A megbízási díjat Diósd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében  az egyéb vállalkozások  keret  terhére kívánja finanszírozni.
  4. Felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

 

Felelős: Bogó László polgármester, dr. Varga Edina mb. jegyző

Határidő: szerződéskötésre 30 nap

 

 

 

Bogó László s.k.                                                                              Dr. Varga Edina s.k.

polgármester                                                                                          mb.  jegyző

 

 

A kiadmány hiteléül:

2015. november 27.

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény