+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-17

Diósd 1380/45 hrsz-ú ingatlan adásvételi szerződésének megszüntetéséről

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. november 26-án megtartott Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: Diósd 1380/45 hrsz-ú ingatlan adásvételi szerződésének megszüntetéséről

 

Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

388/2015. (XI.26.) diósdi öh.  a Diósd 1380/45 hrsz-ú ingatlan adásvételi szerződésének megszüntetéséről

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

 

  1. a Diósd 1380/45 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó, Diósd Város Önkormányzata, mint eladó és Dall’Oglio David, mint vevő között Diósdon, 2015. 09. 09-én létrejött adásvételi szerződést közös megegyezéssel meg kívánja szüntetni azzal, hogy a vevőnek visszafizeti 15 napon belül a foglaló teljes összegét.
  2. Az adásvételi eljárással és annak megszűntetésével kapcsolatban felmerülő valamennyi költség, díj a vevőt terheli.
  3. Felkéri a Polgármestert és a mb. Jegyzőt, hogy a döntésről értesítse az érintettet és az adásvételi szerződés megszüntető megállapodást kösse meg, illetve a szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

Felelős: Bogó László polgármester, dr. Varga Edina mb. jegyző

Határidő: értesítés 8 napon belül

 

Bogó László s.k.                                                                              Dr. Varga Edina s.k.

polgármester                                                                                          mb.  jegyző

 

 

A kiadmány hiteléül:

2015. november 27.

 

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény